Oog voor detail

Een goede ventilatie is belangrijk, maar het oog wil ook wat. Wij staan u bij met raad en daad om zuig-en blaasmonden te verwerken in ingebouwde kasten en keukenmeubels of achter meubels. In ons gamma bevinden zich ook een reeks designventielen die zeker gezien mogen worden.

Werkwijze

Afhankelijk van het type en de specifieke kenmerken van het gebouw kiezen wij in samenspraak met architect en bouwheer de meest geschikte manier om de leidingen die de lucht vervoeren te plaatsen.
Dit kan in gegalvaniseerde kanalen. Deze worden meestal op zolder gelegd, en in de rest van de woning verborgen in een vals plafond of afkasting. Eventueel worden ze zichtbaar gelaten om een industriële look te bekomen.

Leidingen kunnen ook in de chape of isolatie worden geplaatst. Deze afgerond rechthoekige leidingen verbinden alle ruimtes individueel met collectoren, dewelke rechtstreeks op de ventilatieunit worden aangesloten. Bij de plaatsing wordt er goed op toegezien dat kanalen naderhand gereinigd kunnen worden, wat erg belangrijk is. Met onze punt-punt oplossingen zijn kanalen steeds toegankelijk en reinigbaar, zelfs wanneer ze in uw chape verborgen liggen!


Flexibele kanalen zijn gemaakt om ingestort te worden, voornamelijk in het stortbeton. Vanaf de ventilatieunit wordt er aangesloten op een collector, vanwaar elke ruimte individueel wordt verlucht door een apart kanaal.

Hoe gaan we te werk?

 1. Offerteaanvraag
  Met de plannen van de woning en informatie over welk systeem de klant wenst, maken wij een offerte op.
 2. Bespreking
  Er wordt een afspraak gemaakt op kantoor om de offerte te overlopen en uitleg over de ventilatie of stofzuigoplossingen te geven.
 3. Bestelling
  Klant bestelt het systeem door getekende offerte terug te sturen of te overhandigen.
 4. Uittekenen in detail van de leidingen
  Deze plannen worden door de klant of architect voor akkoord verklaard (of eventueel aangepast tot ze akkoord zijn).
 5. Inplannen en uitvoeren van de eerste fase
  Dit wordt meestal ( afhankelijk van gekozen oplossing ) uitgevoerd als de werf net onder dak is. Alle gaten worden geboord en de leidingen worden gelegd. Dakdoorvoeren worden meegeleverd op de werf, deze dienen door de dakwerker in het dak te worden bevestigd.
 6. Inplannen en uitvoeren van de tweede fase
  Dit gebeurt wanneer de woning dicht is en op slot kan worden gedaan. De unit voor ventilatie of stofzuigen wordt geplaatst en aangesloten.
 7. Inregelen
  Wanneer de woning helemaal af is, wordt het systeem ingeregeld. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt en onze techniekers komen het systeem afstellen.
 8. Attest
  Klant ontvangt het attest met de ventilatiedebieten.